The Registration for the 6th Annual Conference is now open ...

6th Conference's Video


 

 
Sponsors of the SAMH 6th Conference

          PLATINUM

Red CRESCENT’S MISSION

"Providing aid for needy and defenseless people in disasters and usual periods as a proactive organization, developing cooperation in the society, providing safe blood and decreasing vulnerability".


Red CRESCENT’S VISION

“Organization which is taken as a model in Humanitarian aid service in Turkey and in the world; and the Organization which is with people in their hardest time".


MİSYONUMUZ

“Proaktif bir kurum olarak afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan teminini gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmak.”


VİZYONUMUZ

“Türkiye’de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olmak.”

          GOLD

GREEN CRESCENT’S MISSION

Turkish Green Crescent Society is a nongovernmental organization that, on the premise of human honor and respect, endeavors to protect society and youth from harmful habits without discrimination. Guided by national and moral values, and using scientific methods, the Green Crescent struggles against tobacco, alcohol, drug, technology, gambling and other addictions by engaging in preventive and rehabilitative public health, and advocacy work.


GREEN CRESCENT’S VISION

The Green Crescent carries its mission overseas and makes Turkey a model and leader country in struggling against addiction as it celebrates its centennial in 2020.


GREEN CRESCENT’S OBJECTIVE

In an atmosphere of moral and cultural development in the country, the Society was founded to combat addictions such as tobacco, alcohol and drug dependences that devastate physical and mental health of the youth and the public in general, to fight against all bad habits like gambling and internet and technology addiction that cause harm to the youth and the society, as well as to raise generations that are loyal to their national culture.


In that framework, the Society mobilizes public awareness, power and resources to fight addictions, helps people in need under any circumstances, anywhere and anytime for preserving human dignity and respectability, and makes unceasing contribution to improvement of capacity to fight addictions. To that end, it also organizes joint events and establishes cooperation with national and international public and private institutions and non-governmental organizations.

          GOLD          GOLD

Moodist Hastanesi; 10.200 m2 kapalı alandan oluşan 8 katlı modern binasında, suit ve konforlu hasta odalarına sahip, 75 yatak kapasiteli, erişkin poliklinikleri, çocuk poliklinikleri, bağımlılık, kadın ruh sağlığı, acil psikiyatri bölümleri ve anestezi, EKT, TMS, tüm psikolojik tanı testleri gibi ruh sağlığına yönelik bilim ve teknolojinin gerektirdiği koşulları sağlayan, tam teşekküllü özel bir psikiyatri hastanesidir. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi olarak 2016 yılı Şubat ayında hizmete açılan hastanemizde hekim kadrosu, akademik kimliğe sahip profesör, uzman hekim ve psikologlardan oluşmaktadır. Hastanemizde ayrıca; anestezi, iç hastalıkları, nöroloji uzmanı, diyetisyen ve tecrübeli sağlık personeli görev yapmaktadır.


Moodist Hospital; It is a mental health clinic with a total area of 10.200 m2 which has 8 bedrooms and has suits and comfortable patient rooms and has 75 bed capacity, adult policlinics, pediatric clinics, dependency, female mental health, emergency psychiatry departments and anesthesia, ECT, TMS, is a full-fledged private psychiatric hospital that provides the conditions required by science and technology. Moodist Psychiatry and Neurology Hospital, which was opened in February 2016, consists of professors, specialist physicians and psychologists with academic credentials. Also in our hospital; anesthesia, internal medicine, neurology specialist, dietician and experienced health personnel.

          BRONZE

          BRONZE